Manteniments

Els nostres serveis de manteniment poden ser des de manteniments integrals en qualsevol tipus de piscines: particulars, municipals, càmpings i  hotels,  comunitat de veïns, … o bé fer-li accions puntuals.

Podem adequar la seva piscina a la normativa vigent, fent els protocols de manteniment, de riscos, seguretat, …

En els manteniments oferim contractes d’un any o bé per temporada de bany.

Tenim cura de la seva piscina, analitzant i dossificant els productes necessaris. Passem el netejafons.

Fem analítiques de l’aigua, tenim els equips per a poder determinar els paràmetres a que obliga el RD.742/13.

Calibrem les sondes de PH i Redox.