ACTIPLUS

Activador i potenciador del clor, brom i oxigen.

Evita el creixement d’algues i accelera la recuperació de l’aigua.

Producte sòlid de gran concentració.

1kg