ALGAKILLER

El destructor d’algues. Elimina tot tipus d’algues, i és efectiu per a la destrucció d’ALGUES NEGRES.

Consultar la fitxa tècnica per veure la forma d’eliminar els diferents tipus d’Algues.

Dosi màxima 1 L. / 50m3

1 / 2 / 5 L