AQUACHECK 7

Per què i per a què tinc d’analitzar l’aigua de la meva piscina?

L’aigua de la piscina pot arribar a ser una font de contagi ja que els bacteris es reprodueixen més ràpidament com més gran és la temperatura de l’aigua. Els usuaris de les piscines aporten una quantitat important de bacteris i matèria orgànica a cada bany, a més dels bacteris aportades directament a la piscina pel mateix entorn.
Per evitar riscos i tenir una bona qualitat de l’aigua de bany hem d’analitzar diversos paràmetres regularment amb un comprovador, kit d’anàlisi o d’una manera més professional, amb un fotòmetre.

7 Cl lliure + Cl/Br total + pH + Alk + CYS + duresa

 

P.V.P.: 16,95 €