CELL RENOV «ESPECIAL ELECTRÒLISI»

Elimina les incrustacions de calç i els dipòsits acumulats en la cèl·lula d’electròlisi.

Restableix el rendiment màxim de la cèl·lula.

1L