CHLORE PROTECT “ESPECIAL ELECTRÒLISI”

Protector anti raigs UV. Protegeix al clor generat de la degradació natural per
els raigs UV. Evita la sobreexplotació la cèl·lula.

2kg