CLOR RÀPID GRA

Diclor granulat d’acció ràpida per a tractaments de xoc i aigües verdes.
60% clor útil.

1Kg / 5 Kg / 30 Kg