NO MORE BUGS

Elimina i evita els INSECTES aquàtics a l’aigua de la piscina.
Fa que es decantin en el fons i són retinguts pel filtre o aspiració.

1L