PURIPOOL SUPER

Concentrat líquid estable al clor per al hivernatge de la piscina.
Evita el creixement d’algues i les precipitacions de calç.
Facilita la posada en marxa a la primavera.
No escumant

3L