RECANVIS TAULETES

Si és propietari en una Comunitat de Veïns, Hotel, Casa Rural, Gimnàs, etc. amb piscina, li interessa conèixer l’últim Reial Decret sobre piscines. Consulteu-nos, adapti la seva piscina a la Normativa i eviti sancions. Més informació a la pàgina 74 d’aquest catàleg.

 

Phenol Red                                 DPD 1                                 DPD3

250 unds                                    250 unds                            250 UNDS

14,00 €                                      14,00 €                                14,00 €

ZB: 11,90 €                               ZB: 11,90 €                          ZB: 11,90 €