SAUNA D’EXTERIOR BARRIL

Saunes amb un disseny original de Barril que poden ser instal·lats directament a l’exterior. El disseny de la Sauna de Barril ofereix diversos avantatges; la forma circular proporciona un escalfament ràpid ja que no hi ha desperdici d’espai d’aire a la sauna. D’altra banda, a mesura que la calor puja es veu obligat a baixar per les parets corbades, amb el que s’obté més calor a la part inferior de la sauna.

Finalment, els costos de funcionament de la sauna de Barril són molt baixos a causa de la utilització eficient de l’espai d’aire.